Comissió de Tabals i Gegants

Irene G., Marc P., Jordi C., Cristian B., Sandra B.